img top

Poskytujeme komplexní právní služby ve všech hlavních právních odvětvích, zejména v práva občanského, obchodního, pracovního, trestního i správního práva, jakož i v oblasti veřejných zakázek. Při poskytování služeb se dbá na profesionalitu, osobní přístup a individuální požadavky svých klientů. Advokátní kancelář poskytuje právní služby též v anglickém, německém a ruském jazyce.