img top

Mgr. Kristýna Burešová

  • Tel.: +420 377 481 454
  • Fax: +420 377 481 459
  • Identifikační číslo: 01263919
  • Evidenční číslo: 14673
  • Specializace: občanské právo, trestní právo, pracovní právo, rodinné právo, zastupování klientů v soudních a rozhodčích řízeních

kristyna buresova detail

Mgr. Kristýna Burešová absolvovala právnickou fakultu v roce 2008. V letech 2009 – 2010 vykonávala praxi advokátního koncipienta v advokátní kanceláři Vovsík, Rösch, Kocina a spol., v rámci které se věnovala též problematice kolektivního vyjednávání a zastupování klientů v těchto vyjednáváních s odborovými organizacemi.  Právní služby poskytuje v též v anglickém jazyce.

Výkon advokacie dočasně pozastaven z důvodu mateřské/rodičovské dovolené.