img top

Veřejné zakázky

  • právní služby v celém spektru oboru veřejných zakázek
  • komplexní zpracovávání zadávací dokumentace k výběrovým řízením
  • právní služby pro zadavatele i uchazeče o veřejné zakázky
  • zastupování zadavatelů i uchazečů o veřejné zakázky ve správních řízeních vedených u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže
  • vypracovávání právních analýz, jako podkladů pro řízení před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže
  • zastupování v soudních řízeních o přezkum správních rozhodnutí
  • zajišťování transparentních a nediskriminačních způsobů zadávání veřejných zakázek
  • zpracovávání právních analýz ve vztahu k možným rizikům, která obsahují zadávací dokumentace zadavatelů či nabídky uchazečů
  • posuzování zadávacích dokumentací k veřejným zakázkám z hlediska možných rizik pro uchazeče
  • připravování formálně-právních náležitostí nabídek uchazečů včetně sepisování či provádění revizí příslušných smluv