img top

Rodinné právo

  • konzultace a sepis dokumentů v rozvodovém řízení – žaloby o rozvod manželství, návrhy na úpravu poměrů (péče a výživy) nezletilého dítěte pro dobu před a po rozvodu manželství
  • zastupování klientů v řízeních ve věcech úpravy poměrů (péče a výživy) nezletilých dětí
  • zastupování klientů ve věcech vyživovací povinnosti ve vztahu ke zletilým dětem, ostatním příbuzným a mezi manžely
  • zastupování klientů v řízeních o zvýšení či snížení výživného, v řízeních o změně péče o nezletilé děti a v řízeních o úpravě styku
  • zastupování klientů v rozvodových řízeních, jakož i v řízeních o vypořádání společného jmění
  • sepisování smluv v rámci tzv. nesporného rozvodu, tj. smluv o vypořádání vzájemných majetkových poměrů, bydlení a případné vyživovací povinnosti
  • sepisování dohod o vypořádání společného jmění, zajištění přípravy smluv upravujících manželský majetkový režim